ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/yalasci/domains/yalasci.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://yalasci.comimages/slide/2/3.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/yalasci/domains/yalasci.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668
Print

?

?โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2

?

รายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้องเตรียมมา

1.อุปกรณ์เครื่องเขียน

2.ชุดสำหรับออกกำลังกาย จำนวน 2 ชุด (สำหรับกิจกรรมกายบริหารยามเช้า)

3.รองเท้าผ้าใบ

4.ขันน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพูสระผม สบู่ ผ้าเช็ดตัว

5.ชุดลำลอง จำนวน 2 ชุด (สำหรับกิจกรรมภาคกลางคืน)

6.ชุดนอน จำนวน 2 ชุด

7.รองเท้าแตะ

8.ชุดนักเรียน,เสื้อกีฬาสี,ชุดพละ(สำหรับกิจกรรมภาคกลางวัน ให้ทางโรงเรียนนัดหมายให้ผู้เรียนแต่งกายตามสมควร)

9.ยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว

10.ไฟฉาย(ถ้ามี)

?

สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์? ๓? วัน? ๒? คืน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดยะลา
ณ? ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
? ? ? ? ? ? ?
รุ่นที่? วัน/เดือน/ปี สถานศึกษา จำนวน(คน) ผู้ประสาน สาระการเรียนรู้ หมายเหตุ
1 (อ.11 ? พฤ.13? ธันวาคม? 2555) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง 5 นางสาวนูรฮีลาล? สาและ สาระที่ 2,3,4,5,7 089-9745199
? นักเรียนหญิง โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา 10 นางสาวฆอลีเยาะห์?? ดอเลาะ??? 084-9692132
? ? โรงเรียนอิสลาฮุดดีวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมือง 15 นางสาวมายานี? ตานิแร 084-8546547
? ? โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์? ต.สะเตงนอก? อ.เมือง? 16 นางสาวทัศนียา? โตะแว 084-7481430
? ? โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา 10 นายซาอารอนี? สามะ 084-4365919
? ? โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ? อ.รามัน 5 นายเกรียงศักดิ์? สกุลจิ้วจวบ 086-2865674
? ? โรงเรียนดาราวิทย์ ต.ละแอ? อ.ยะหา 10 นางสาวมาซือนะ? ดือราแม 087-2895224
? ? โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา? ต.บาโงยซิแน? อ.ยะหา?? 10 นายอัซมาอ์??? แวสามะ???? 081-0974992
? ? โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา? ต.ตาเนาะปูเต๊ะ? อ.บันนังสตา 10 นางสาวสาแลคอ?? กอและ??? 087-2885801
? ? โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา 10 นางสาวมูนีเราะห์? ดือราแม??? 084-9639877
? ? รวม 101 ? ? ?
2 (พ.26 ? ศ.28? ธันวาคม? 2555) โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ต.บุดี อ.เมือง 10 นางสาวยารอน๊ะ เจ๊ะเตะ สาระที่ 2,3,4,5,7 0817483738/0850807466
? นักเรียนหญิง โรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน ต.กาตอง อ.ยะหา 10 นางสาวพาตีเมาะ? แบกาเซ็ง?? 087-2926960
? ? โรงเรียนประทีปวิทยา? ต.ลิดล อ.เมือง 7 นางสาวรอฎียะห์ หวันมานะ? 080-7024446
? ? โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์? ต.ตะโละหะลอ? อ.รามัน 10 นางสาวฮายาตี? ราเซะ 081-2774840
? ? โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา? ต.โกตาบารู อ.รามัน 10 นางสาวปาตียะห์? อาบู 073-251226
? ? โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ต.ยะหา อ.ยะหา 10 นางสาวซือนะ? อุมา 089-4674022
? ? โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา? ต.สะเตลนอก? อ.เมือง 10 นางสิริกัญญา? สุวรรณิตย์ 086-5135215
? ? โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา ต.ยะหา อ.ยะหา? 5 นางสาวอานีซะห์? หามะ?? ?089-9777415
? ? โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา?? ต.ลำใหม่? อ.เมือง?? 10 นางสูไฮดา? สาแม 084-7475645
? ? โรงเรียนอิสลาฮุดดีวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมือง 15 นางสาวมายานี? ตานิแร 084-8546547
? ? โรงเรียนมุสลิมบำรุง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา 5 นาวสาวคอรีเยาะ?? เจ๊ะแวสนุง? 081-3881592
? ? รวม 102 ? ? ?
3 (จ.7 ? พ.9? มกราคม? 2556) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง 5 นางสาวนูรฮีลาล? สาและ สาระที่ 2,3,4,5,7 089-9745199
? นักเรียนชาย โรงเรียนประทีปวิทยา ต.ลิดล อ.เมือง 3 นายมูฮัมมัดรุสดี? เจะเตะ 085-6741850
? ? โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ? อ.รามัน 5 นายเกรียงศักดิ์? สกุลจิ้วจวบ 086-2865674
? ? โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา ต.ยะหา อ.ยะหา? 5 นางสาวอานีซะห์? หามะ?? ?089-9777415
? ? โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา?? ต.ลำใหม่? อ.เมือง?? 5 นางสูไฮดา? สาแม 084-7475645
? ? โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู?? ต.บาโงย? อ.รามัน?? 10 นาวสาวคอรียะห์?? ดามาเร๊าะ? 081-7671423?
? ? โรงเรียนมุสลิมบำรุง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา 5 นาวสาวคอรีเยาะ?? เจ๊ะแวสนุง? 081-3881592
? ? โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา? ต.ตาเนาะปูเต๊ะ? อ.บันนังสตา 10 น.ส.นาฮายาตี?? ดาราแมอะยี 080-7088159
? ? โรงเรียนศาสน์อิสลามวิทยา ต.ยะหา อ.ยะหา 10 นางสาวรอฮีหม๊ะ??? บือสายา?? 089-8010780
? ? โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา?? ต.ลำใหม่? อ.เมือง?? 15 นางสูไฮดา? สาแม 084-7475645
? ? โรงเรียนดาราวิทย์ ต.ละแอ? อ.ยะหา 17 นายอาบีดิน?? เจ๊ะลง? 073-291-311
? ? โรงเรียนอิสลาฮียะห์? ต.สะเตงนอก? อ.เมือง 10 นายรอมลี??? สกุลมะลี?? 08-4525-8401?
? ? รวม 100 ? ? ?
4 (พ.23 ? ศ.25? มกราคม 2556)? โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ต.โกตาบารู อ.รามัน 10 นางอุมาพร? ศรีพลอย สาระที่ 2,3,4,5,7 073-251226
? นักเรียนชาย โรงเรียนปัญญาวิทยา ต. กรงปินัง? อ.กรงปินัง 10 นายการีมัน? เตะแต 08-00221093
? ? โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา?? ตำบลลำใหม่? อำเภอเมือง?? 13 นางสูไฮดา? สาแม 084-7475645
? ? โรงเรียนศานติธรรม? ต.สะเตงนอก? อ.เมือง?? 10 นางสาวซูรีนา? เจะดอเลาะ?? 081 ? 7385087??????
? ? โรงเรียนดาราวิทย์ ต.ละแอ? อ.ยะหา 3 นายเจนส์อาดัม? โดะดุซง 073-291-311
? ? โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา?? ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน?? 10 นางฟาอีซ๊ะ? มะบูเกะ 087-3947705
? ? โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา? ต.ตาเนาะปูเต๊ะ? อ.บันนังสตา 10 น.ส.นาฮายาตี?? ดาราแมอะยี 080-7088159
? ? โรงเรียนคัมภีร์วิทยา? ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา 5 นางสาวรอฮานา? ตาเยะ 087-0283906
? ? รวม 71 ? ? ?
5 (พ.6 ? ศ.8? กุมภาพันธ์? 2556) โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา? ต.โกตาบารู อ.รามัน 10 นางอุมาพร? ศรีพลอย สาระที่ 2,3,4,5,7 073-251226
? นักเรียนหญิง โรงเรียนดาราวิทย์ ต.ละแอ? อ.ยะหา 6 นางสาวมาซือนะ? ดือราแม 087-2895224
? ? โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ต.ยะหา อ.ยะหา 10 นางสาวซือนะ? อุมา 089-4674022
? ? โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา? ต.บ้านแหร? อ.ธารโต??? 10 นางสาวซากียะ วาเงาะ 087-2867082
? ? โรงเรียนศาสน์อิสลามวิทยา ต.ยะหา อ.ยะหา 10 นางสาวรอฮีหม๊ะ??? บือสายา? 089-8010780
? ? โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ? ต.เบตง อ.เบตง 10 นางสาวลีซา?? อับดุลเลาะ?? 086-2894140
? ? โรงเรียนคัมภีร์วิทยา? ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา 4 นางสาวรอฮานา? ตาเยะ 087-0283906
? ? โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา? ต.ตาเนาะปูเต๊ะ? อ.บันนังสตา 30 น.ส.นาฮายาตี?? ดาราแมอะยี 080-7088159
? ? โรงเรียนผดุงศีล?? ต.ตลิ่งชัน?? อ.บันนังสตา?? 10 นางสาวอามีเนาะ?? มะเร๊ะ?? 089-7353866??
? ? รวม 100 ? ? ?
6 (พ.20 ? ศ.22? กุมภาพันธ์? 2556) กศน.ยะหา 60 ? สาระที่ 3,4,5,7 ?
? ? กศน.เบตง 50 นางสาวนิซูไนด๊ะ สะกูวิง 082-8970463
? ? ? ? ? ?
? ? ? 110 ? ? ?
7 (อ.5 ? พฤ.7? มีนาคม? 2556) กศน.ธารโต 100 ? สาระที่ 3,4,5,7 ?
? ? ? ? ? ?
? ? รวม 100 ? ? ?
8 (พ.20 ? ศ.22? มีนาคม? 2556) กศน.รามัน 100 ? สาระที่ 3,4,5,7 ?
? ? ? ? ? ?
? ? รวม 100 ? ? ?
9 (พ.17 ? ศ.19? เมษายน? 2556 กศน.บันนังสตรา 100 ? สาระที่ 3,4,5,7 ?
? ? ? ? ? ?
? ? รวม 100 ? ? ?
10 (พ.24 ? ศ.26 เมษายน? 2556) กศน.กรงปินัง 50 ? สาระที่ 3,4,5,7 ?
? ? กศน.กาบัง 50 ? ?
? ? รวม 100 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? รวม 984 ? ? ?

?

???????????????????? รายชื่อนักเรียนทั้งหมด