ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ค่ายโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 24/03/60

Print

page

ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มีนาคม 2560 

 

page

     วันที่ 24 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จำนวนนักเรียน 56 คน ครู 7 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show กิจกรรมการเรียนรู้ท้องฟ้าและดวงดาว และกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์(แก้วกระซิป, ฉันบินได้) ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

 

Add comment

Security code
Refresh