ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน 03/04/60

Print

page3

ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 3 เมษายน 2560 

 

page

      วันที่ 3 เมษายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน Summer Science Activities
จากเด็กและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน ผู้ปกครอง จำนวน 15 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ ช่วงเช้า กิจกรรมสนุกกับของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Fun With Scientific Toy)
และ ช่วงบ่าย กิจกรรมสนุกกับของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Fun With Scientific Toy)ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมด คลิก

 

Add comment

Security code
Refresh