ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน 05/04/60

Print

page3

ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 เมษายน 2560 

 

page1

    วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน Summer Science Activities
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระบบ นอกระบบและผู้ปกครอง จำนวน 53 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ ช่วงเช้า กิจกรรมเซฟจิ๋วตะลุยครัววิทย์ (แซนวิสเพื่อสุขภาพ) และ ช่วงบ่ายกิจกรรมเซฟจิ๋วตะลุยครัววิทย์(ทำวุ้นแสนสวย)ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมด คลิก

 

Add comment

Security code
Refresh