ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ค่ายโรงเรียนบ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 31/07/60

Print

page

ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

 

page

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประเภทค่ายไป-กลับ จากโรงเรียนบ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา  จำนวนนักเรียน 62 คน ครู 5 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  กิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์นกน้อยแสนสนุก  กิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์ไก่กระต๊าก กิจกรรมการเรียนรู้ท้องฟ้าและดวงดาว และกิจกรรมการเรียนรู้ภาพยนตร์ 3มิติ ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และ ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
มนูญ เศษแอ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ

เว็บไซด์ www.yalasci.com
ชมภาพทั้งหมดคลิก

 

 

Add comment

Security code
Refresh