ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ค่ายโรงเรียนบ้านปาแตรายอ อ.รามัน จ.ยะลา 22/08/60

Print

page

ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 สิงหาคม 2560

 

page

    วันที่ 22 สิงหาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประเภทค่ายไป-กลับ จากค่ายโรงเรียนบ้านปาแตรายอ อ.รามัน จ.ยะลา  จำนวนนักเรียน 67 คน ครู 6 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  กิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์นกน้อยแสนสนุก  กิจกรรมการเรียนรู้ท้องฟ้าและดวงดาว และกิจกรรมการเรียนรู้ภาพยนตร์ 3มิติ ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และ ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล  ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดคลิก

Add comment

Security code
Refresh