ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ค่ายโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา อ.กาบัง จ.ยะลา 23/08/60

Print

page

ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประเภทค่ายไป-กลับ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

 

 

page

   วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประเภทค่ายไป-กลับ จากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา อ.กาบัง จ.ยะลา จำนวนนักเรียน 89 คน ครู 3 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  กิจกรรมการเรียนรู้วงล้อสี กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์แว่นตา 3 มิติ ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และ ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล  ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

 

Add comment

Security code
Refresh