ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ค่ายโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา อ.กาบัง จ.ยะลา 24/08/60

Print

page

ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 สิงหาคม 2560

 

page

     วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประเภทค่ายไป-กลับ จากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา อ.กาบัง จ.ยะลา จำนวนนักเรียน 130 คน ครู 7 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ภาพยนตร์และการประดิษฐ์แว่นตา 3 มิติ  กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะของดิน และกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์จรวดกระดาษ ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

 

 

Add comment

Security code
Refresh