ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
ค่ายโรงเรียนมานะศึกษา อ.เมือง จ.ยะลา 11/01/60 Written by Yalasci 293
ค่ายโรงเรียนมานะศึกษา อ.เมือง จ.ยะลา 10/01/60 Written by Yalasci 263
ค่ายโรงเรียนมานะศึกษา อ.เมือง จ.ยะลา 9/01/60 Written by Yalasci 253
ค่ายโรงเรียนประสานวิทยามูนิธิ อ.ยะริ่ง จ.ปัตตานี 06/01/60 Written by Yalasci 263
ค่ายโรงเรียนบ้านศาลาอูมา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 26/12/59 Written by Yalasci 217
ค่ายโรงเรียนอามานะศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 21/12/59 Written by Yalasci 215
ค่ายโรงเรียนอามานะศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 20/12/59 Written by Yalasci 259
ค่ายโรงเรียนบ้านกูวา อ.กรงปินัง จ.ยะลา 19/12/59 Written by Yalasci 235
จัดฉายภาพยนตร์ Science Film โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อ.ธารโต จ.ยะล 16/11/59 Written by Yalasci 289
ค่าย2วัน1คืน โรงเรียนบ้านซีเยาะ อ.ยะหา จ.ยะลา 15-16/11/59 Written by Yalasci 264