ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
ค่ายโรงเรียนมานะศึกษา อ.เมือง จ.ยะลา 11/01/60 Written by Yalasci 341
ค่ายโรงเรียนมานะศึกษา อ.เมือง จ.ยะลา 10/01/60 Written by Yalasci 304
ค่ายโรงเรียนมานะศึกษา อ.เมือง จ.ยะลา 9/01/60 Written by Yalasci 295
ค่ายโรงเรียนประสานวิทยามูนิธิ อ.ยะริ่ง จ.ปัตตานี 06/01/60 Written by Yalasci 309
ค่ายโรงเรียนบ้านศาลาอูมา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 26/12/59 Written by Yalasci 245
ค่ายโรงเรียนอามานะศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 21/12/59 Written by Yalasci 272
ค่ายโรงเรียนอามานะศักดิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 20/12/59 Written by Yalasci 313
ค่ายโรงเรียนบ้านกูวา อ.กรงปินัง จ.ยะลา 19/12/59 Written by Yalasci 279
จัดฉายภาพยนตร์ Science Film โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อ.ธารโต จ.ยะล 16/11/59 Written by Yalasci 314
ค่าย2วัน1คืน โรงเรียนบ้านซีเยาะ อ.ยะหา จ.ยะลา 15-16/11/59 Written by Yalasci 292