ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
จัดฉายภาพยนตร์ Science Film กศน.จังหวัดยะลา 11/11/59 Written by Yalasci 369
จัดฉายภาพยนตร์ Science Film โรงเรียนบ้านยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 10/11/59 Written by Yalasci 292
จัดฉายภาพยนตร์ Science Film โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา 9/11/59 Written by Yalasci 302
ค่ายโรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 8-9/11/59 Written by Yalasci 354
จัดฉายภาพยนตร์ Science Film โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา 8/11/59 Written by Yalasci 291
จัดฉายภาพยนตร์ Science Film โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา 4/11/59 Written by Yalasci 270
จัดฉายภาพยนตร์ Science Film Festival 2016 3/11/59 Written by Yalasci 305
ค่าย2วัน1คืนโรงเรียนธารโตวัฒฑ์วิทย์ อ.ธารโต จ.ยะลา 2-3/11/59 Written by Yalasci 260
ค่ายเยี่ยมชมโรงเรียนพัฒนาอิสลาม ต.บราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 1/11/59 Written by Yalasci 314
ค่ายโรงเรียนพีรยานาวินคลองหินวิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 13/10/59 Written by Yalasci 308