ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
ประกาศผลการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์26-28/07/59 Written by Yalasci 329
ค่ายโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 25/07/59 Written by Yalasci 353
ค่าย กศน.จังหวัดยะลา 26-27/07/59 Written by Yalasci 292
ค่าย3วัน2คืน กศน.อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี 11-13/07/59 Written by Yalasci 338
ค่าย2วัน1คืน กศน.อำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี 1-2/06/59 Written by Yalasci 459
ค่าย2วัน1คืน โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี 30-31/05/59 Written by Yalasci 535
ค่าย กศน.จังหวัดยะลา 23/07/59 Written by Yalasci 485
ค่าย กศน.อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส 22/05/59 Written by Yalasci 521
โครงการค่ายเยาชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์คนดี 19/05/59 Written by Yalasci 423
ค่ายโรงเรียนอิสลามบาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 28/03/59 Written by Yalasci 586