ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
ศว.ยะลาจัดโครงการผลิตสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์จากวัสดุใกล้ตัว 15-16/03/59 Written by Yalasci 453
ค่ายโครงการค่ายดาราศาสตร์และอวกาศ 15-17/03/59 Written by Yalasci 508
ค่ายโรงเรียนบ้านกูวา อ.กรงปินัง จ.ยะลา 09/03/59 Written by Yalasci 611
ค่ายโรงเรียนแสงอรุนวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 07/03/59 Written by Yalasci 484
ค่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ.ยะลา 04/03/59 Written by Yalasci 557
ค่ายโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา อ.ยะหา จ.ยะลา 01/03/59 Written by Yalasci 572
ค่ายเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านทรายขาว อ.เมือง จ.นราธิวาส 29/02/59 Written by Yalasci 507
ค่ายโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา อ.เมือง จ.ยะลา 26/02/2559 Written by Yalasci 410
ค่ายโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 26/02/59 Written by Yalasci 504
ค่าย โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา อ.ยะหา จ.ยะลา 19/02/59 Written by Yalasci 498