ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 15/06/60 Written by Yalasci 550
วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน 07/06/60 Written by Yalasci 591
นิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ ๙ พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์” Written by Yalasci 611
เคลื่อนที่โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 17/03/60 Written by Yalasci 494
เคลื่อนที่โรงเรียนบ้านควนดิน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 10/03/60 Written by Yalasci 490
เคลื่อนที่ จัวิทย์ฯชุมชน กศน.ตำบลยะหา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 09/03/60 Written by Yalasci 473
จัดเต็นท์นิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 Written by Yalasci 519
เคลื่อนที่จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา Written by Yalasci 468
เคลื่อนที่จัดค่ายวิทย์ฯโรงเรียนบ้านปาตา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 22/12/59 Written by Yalasci 448
ค่ายโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 26/08/59 Written by Yalasci 773