ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ค่ายโรงเรียนบ้านยือโร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 26/08/59

Print

page

ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 สิงหาคม 2559 

 

page

        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทั้งหมด 28 คน ผู้ปกครอง 25 คน และครู จำนวน 2 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้นิทรรศการโลกเมืองเด็ก กิจกรรมการเรียนรู้นักประดิษฐ์วิทยาศาสตร์น้อย ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียน ได้รับความสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ดวงแก้ว อัลภาชน์ บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดดาวโหลดไฟล์  

Add comment

Security code
Refresh