ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

เคลื่อนที่จัดค่ายวิทย์ฯโรงเรียนบ้านปาตา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 22/12/59

Print

page

ศว.ยะลา ได้เคลื่อนที่จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 ธันวาคม 2559 

 

page

    วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้เคลื่อนที่จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนบ้านปาตา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวนนักเรียน 580 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ฐานยาหม่องสมุนไพร กิจกรรมการเรียนรู้การทำน้ำมันเหลือง
กิจกรรมการเรียนรู้การบรรยายดวงดาวและอวกาศ และกิจกรรมการเรียนรู้เกมส์วิทยาศาสตร์ ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
อุดร สิทธิพาที บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมด คลิก

 

Add comment

Security code
Refresh