ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

เคลื่อนที่จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

Print

090160

ศว.ยะลา เคลื่อนที่จัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560    

090160

100160

     วันที่ 9-11 มกราคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้เคลื่อนที่จัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในโครงการมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ The Xvolution 3D กิจกรรมการเรียนรู้เกมส์วิทยาศาสตร์
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคิลก

 

Add comment

Security code
Refresh