ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

เคลื่อนที่ จัวิทย์ฯชุมชน กศน.ตำบลยะหา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 09/03/60

Print

page

ศว.ยะลา เคลื่อนที่จัด"กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนโดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560  

 

page

    วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้เคลื่อนที่จัด"กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา Stem Education" ณ กศน.ตำบลยะหา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้การสกัดสารสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(ยาหม่องสมุนไพร)
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

 

Add comment

Security code
Refresh