ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

เคลื่อนที่โรงเรียนบ้านควนดิน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 10/03/60

Print

page

ศว.ยะลา ได้เคลื่อนที่จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านควนดิน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี วันที่ 10 มีนาคม 2560   

 

page

    วันที่ 10 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้เคลื่อนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ เคลื่อนที่โรงเรียนบ้านควนดิน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์แว่นตา 3 มิติ และกิจกรรมการเรียนรู้เกมส์วิทยาศาสตร์ ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

 

Add comment

Security code
Refresh