ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

เคลื่อนที่โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 17/03/60

Print

page

ศว.ยะลา เคลื่อนที่จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วันที่ 17 มีนาคม 2660  

page

    วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้เคลื่อนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ เคลื่อนที่โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ฉันบินได้ และเกมส์วิทยาศาสตร์
ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

 

Add comment

Security code
Refresh