ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

นิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ ๙ พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์”

Print

page

ศว.ยะลา จัดนิทรรศการ ในงานสมโภชหลักเมือง และกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

page

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดนิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ ๙ พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์”โดยมีกิจกรรม  ๑.นิทรรศการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับ ๙ พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์” ๒.Model “HERO ในดวงใจไทยนิรันดร์ ๓.กิจกรรมเกมวิทยาศาสตร์ ๔.จุดเช็คอิน YSC ในงานสมโภชหลักเมือง และกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ วัน ๑๑ คืน

เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
มนูญ  เศษแอ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดคลิก
เว็บไซด์ www.yalasci.com

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh