ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 15/06/60

Print

page

ได้เคลื่อนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  วันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

 

page

     วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้เคลื่อนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้คอปเตอร์ไอติม กิจกรรมการเรียนรู้ลิงไต่ราว ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
มนูญ  เศษแอ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดคลิก
เว็บไซด์ www.yalasci.com

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh