ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

บุคลากร ศว.ยะลาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Echo English 25/05/59

Print
Category: ภาพข่าวการประชุมอบรม
Published Date Written by Yalasci

page

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Echo English บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 http://yalasci.com/images/content/banner/

 

echo english

page2

 25 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Echo English บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1
เพาซัน ดีแม           ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ     ข่าว
ดวงแก้ว อัลภาชน์    บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดคลิก

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh