ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

วิทยาศาสตร์ชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 30/09/59

Print
Category: ภาพข่าวการประชุมอบรม
Published Date Written by Yalasci

page

ศว.ยะลา จัดบริการวิยาศาสตร์ชุมชน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล วันที่  30 สิงหาคม 2559   

 

page

      30 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดบริการวิยาศาสตร์ชุมชน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 1.การศึกษาความรู้ด้านทฤษฏี เรื่องพืชสมุนไพร2.การศึกษาพืชสมุนไพรจากของจริง 3.สาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและทำยาหม่องสมุนไพร ในการดำเนินการครั้งนี้ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
ดวงแก้ว อัลภาชน์ บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดดาวโหลดไฟล์  

 

Add comment

Security code
Refresh