ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ด้วยรักและผูกพัน

Print
Category: ภาพข่าวการประชุมอบรม
Published Date Written by Yalasci

page

เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 5 ธันวาคม 2560 

 

 

page

5 มกราคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา นำคณะร่วมอวยพร และกล่าวขอบคุณ...นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้ย้ายและดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

 

 

Add comment

Security code
Refresh