ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 06/06/60

Print
Category: ภาพข่าวการประชุมอบรม
Published Date Written by Yalasci

 

page

ศว.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

page

     วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา โดยนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และเกณฑ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาร่วมกับตัวแทน กศน. ทั้ง ๘ อำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จังหวัดยะลา
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
มนูญ  เศษแอ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดคลิก 
เว็บไซด์ ศว.ยะลา www.yalasci.com

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh