ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ประชุมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 08/06/60

Print
Category: ภาพข่าวการประชุมอบรม
Published Date Written by Yalasci

page

ศว.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ 8 มิถุนายน 2560  

page

     วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา โดยท่าน วรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และเกณฑ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาร่วมกับตัวแทน กศน. ทั้ง ๘ อำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
มนูญ  เศษแอ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมดคลิก

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh