ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

Print
Category: ประวัติ ศว.ยะลา
Published Date Written by Yalasci

DSC 0123

นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ ศว.ยะลา และคณะ ได้ร่วมเป็นเกียรติบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร "12 สิงหา มหาราชินี"  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

DSC 0123

      21 กรกฎาคม 2558 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และคณะ ได้ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
ภัทรพล ทองหล่อ ข่าว
สุชาติ ถาวระ บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมด