ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ผลงาน ศว.ยะลาปี 54

Print
Category: ผลงาน ศว.ยะลาปี 54
Published Date Written by Yalasci

ศว.ยะลารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานนิทรรศการงานกาชาด???????? นายชัยฤทธิ์ เบญญากาจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาร่วมจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554

?